بقعه ستی فاطمه
تصوير روز
مدفن ستی (بی بی ) فاطمه خاتون ، متوفی در قرن نهم هجری ، همسر امیر چقماق شامی که مشترکاً مسجد امیر چقماق را بنیاد نهادند .شركت عمران و مسكن سازان بهين شار ميبد

 

براساس شواهد موجود و یافته های بررسی ، بنیاد اولیه شهر میبد متعلق به ادوار کهن تاریخ ایران است ، براساس یک افسانه میبد در روزگار کیومرث بنیانگذاری شد و نخستین ساکنان این سرزمین یعنی اهالی فیروزآباد ، مهرجرد ، بیده و بارجین در دهانه رودخانه های قدیمی یا به فاصله ای نزدیک از آن استقرار یافته و از راه آب و دریا به این سرزمین پاگذاشتند ،بدلیل آنکه امکان تامین نیازهای اولیه از جوبیارهای دائمی یا فصلی بستر این رودخانه میسر نبود . ولی پس از تغییرات اقلیمی و کاهش آبهای سطحی منطقه ، اهالی آن به فنون آب یابی و کاریز کنی دست یافتند . میبد یکی از نمونه های نادر شهرهای باستانی ایران بشمار میرود ، هر چند که بافت سنتی آن گزندهای فراوان دیده است اما هنوز بسیاری از پدیده ها و عناصر شهری قدیم ، مانند راههای باستانی ، بناها و تشکیلات وابسته به آن ، کهن دژ، شارستان ، بیرونه ها و آثار گسترش شهری و بازمانده بناهای کهن را میتوان درآن تشخیص داد ، کهن ترین سند هویت تاریخی و آغاز شهرسازی درسرزمین یزد ، نارین قلعه میبد است . این کهن ترین دژ همچون پیری خسته و خاموش سرگذشت سالیان دراز رنج و آسایش این دیار به یاد دارد .

گسترش شهر براساس طرح و نقشه سنجیده ای صورت گرفت که در آن زمان پی ریزی یا توسعه شهرها به کار می بردند و در همه جای ایران کم و بیش همانند بودند . نقشه منظم شهرهای ساسانی بیشتر بصورت شبکه مستطیل مانند با محورهای اصلی (شاهراه – شاهکوچه ها ) به چهار دروازه می رسید . در این دوره براساس یک باور ایرانی بر آن بودند که جهان چهار بخش دارد و شهرها را باید طوری ساخت که دره های آن به چهار سوی جهان گشوده باشد . طرح گسترش میبد در زمان ساسانیان دارای همین ویژگی است ، تقریباً تمام شالوده دیوارهای گرداگرد شهر و بخش قابل توجهی از خندق ها و دروازه های چهار گونه آن هنوز باقی است و با گذشت قرنها و تغییرات گوناگون که غالباً تدریجی و گهگاه سریع و توسط فرمانروایان صورت پذیرفته است ، شبکه اساسی شهر در محدوده شارستان هنوز آشکارا قابل شناسایی است سکه های به جای مانده از دوران پوراندخت ساسانی که دراین شهرستان ضرب میشد از جمله اسناد تاریخی است که اهمیت سیاسی و مدرنیت شهرستان استان یزد و یکی از کهن ترین شهرهای ایران با پیشینه ای چندین هزار ساله به شمار می آید . کاوش های باستان شناسی اخیر در محدوده نارین قلعه قدمت آن را فراتر از هفت هزار سال نشان میدهد که با توجه به اینکه این شهرستان از جمله شاخص ترین جلوه های تاریخی استان یزد میباشد از این رو به عنوان بخش مهمی از میراث تاریخی فراموش شده این استان می توان از آن یاد نمود و نظر به وضعیت کنونی بافت فرسوده این شهرستان و نیاز توجه به مسئولین به هدایت صحیح مجموعه بهره برداری از میراث گذشتگان به منظور حفظ و احیاء بافتهای فرسوده و آثار تاریخی ارزشمند و رونق صنعت توریست در این شهرستان ، شرکت عمران و مسکن سازان بهین شارمیبد ( سهامی خاص ) در تاریخی 17/10/1388 براساس مصوبه هیات وزیران و شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری و پیشنهاد شرکت عمران و مسکن سازان استان یزد به منظور گسترش و تعمیق  فرآیند نوسازی و بهسازی فضاهای فرسوده شهری با مشارکت شهرداری میبد، سازمان همیاری شهرداریهای استان یزد و بخش خصوصی به شماره 957 به ثبت رسید و فعالیت های خود را رسماً از تاریخ 1/1/1389 به منظوراحیاء و اجرای طرحهای نوسازی ،مرمت و بازسازی بافت های فرسوده و تاریخی با سرمایه ای به میزان 1.000.000.000 ریال به عضویت آقای محمد مهدی شرافت به عنوان رئیس هیات مدیره به نمایندگی از شرکت عمران و مسکن سازان استان یزد و آقای محمد رضا حفیظی به عنوان نائب رئیس هیات مدیره به نمایندگی از شهرداری میبد و آقای مهدی ریسمانیان به نمایندگی از سازمان همیاری شهرداریهای استان یزد به عنوان عضو هیات مدیره و آقای سید عبدالعظیم پویا عضو هیات مدیره و آقای محمد حسین سلیمانیان به عنوان مدیرعامل شرکت ، آغاز نموده است که زمینه فعالیت های این شرکت طبق اساسنامه به شرح ذیل می باشند :

 

1-       احیاء و اجرای طرحهای نوسازی ، مرمت و بازسازی بافتهای فرسوده و تاریخی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه .

2-      مدیریت حفظ و نگهداری فضاها و اماکن گردشگری .

3-      مدیریت و اجرای عملیات خرید اراضی ، تجمیع و تفکیک ، آماده سازی احداث اعم از مسکونی ، تجاری ،ویلایی ، خدماتی ، تولید خصوصاً در محدوده بافت فرسوده .

4-      انواع مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی جهت تحصیل وام از موسسات اعتباری و پولی و سیستم بانکی.

5-      عقد قرارداد برای استفاده از خدمات موسسات و شرکتهای مشورتی خارجی .

6-      مدیریت تجهیز منابع داخل و خارج برای سرمایه گذاری در پروژه های از قبیل تشکیل شرکتهای سهامی و موسسات اعتباری غیر بانکی و غیره .

7-      مدیریت فروش ، نقل و انتقالات و استیجار اموال و مستحدثات موضوع عملکرد شرکت .

8-      خرید ، مرمت ، بهسازی  ونوسازی و احیای ساختمانهای با ارزش فرسوده و تاریخی ، احداث و تاسیس مجتمع های اقامتی جهانگردی و مدیریت اداره این مجتمع ها ، خرید و فروش واحدهای مذکور .

9-      انجام امور پیمانکاری و کارگزاری ، اجرای طرحهای مسکن ، راه وساختمان و شهرک سازی و آماده سازی زمین خدمات و تاسیسات شهری .

10-  بطور کلی کلیه عملیات و معاملات مالی ، تجاری ، صنعتی و عمرانی را به طور مستقیم و غیر مستقیم با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و یا خارجی با هر یک از موضوعات مشروحه فوق عقد قرارداد نماید .

 

این شرکت ، ضمن بررسی ، تحقیق و مطالعه در خصوص پتانسیل های موجود در زمینه آثار با ارزش تاریخی و فرهنگی شهرستان میبد گزارشی از عملکرد این شرکت که تا کنون صورت پذیرفته و بخشی از عملکرد این شرکت که در دست اقدام و پیگیری میباشد را به شرح ذیل معرفی می نماید :

 

1-      عقد قرارداد کارگزاری در خصوص پروژه های دولتی و شرکت های وابسته در جهت جذب تهیه اعتبارات دولتی .

2-      عقد چند قرارداد با شرکت عمران و مسکن سازان استان یزد در خصوص موضوعات مشروحه فوق .

3-      بررسی نقاط توریستی در میبد و سرمایه گذاری در زمینه جذب توریست و مدیریت مجموعه .

4-      ساماندهی وضعیت اسکان توریست و فراهم آوردن زیر ساختها به این منظور .

5-      پیگیری راه اندازی مجموعه فرهنگی میبد ( تملک ، مرمت خانه شاه محمدی و مجموعه اطراف آن در محله مهرجرد به عنوان مرکزی جهت آموزش عکاسی ، فرش ، گلیم ، سفالگری ، موسیقی و.... و یک نمایشگاه دائمی جهت بازدید علاقه مندان . )

6-      تملک ، مرمت و تغییر کاربری پروژه هایی چون خانه جمالی و صادقیان و.... واگذاری آنها .

7-      تملک ، مرمت یک خانه قدیمی در میبد جهت استحضار دفتر شرکت مبنی بر ترویج فرهنگ نگهداری و مرمت خانه های قدیمی در این شهرستان .

8-      تهیه گزارش  کاملی از برخی از خانه های قدیمی میبد و تعیین کاربری به منظور حفظ هویت آن .

9-      تعیین مکانی جهت احداث تالار باغ با مشارکت شهرداری میبد .

10-  پیگیری مکانی جهت احداث پارک بانوان با مشارکت شهرداری میبد .

11-  دعوت ازچندین نفر جهت سرمایه گذاری در پروژه های عام المنفعه .

12-  همکاری با شهرداری میبد در خصوص ارائه تسهیلات مربوط با بافت فرسوده .

13-  تهیه گزارش ماهانه از روند وضعیت پروژه های احداثی از محل تسهیلات مسکن مهر (تسهیلات یارانه ای دربافت فرسوده ) شهرستان میبد اردکان .

اما نظر به سیاسگذاریهای شرکت ، از آنجایی که هدف اصلی شرکت عمران و مسکن سازان بهین شار میبد گرایشی پیرامون حفظ آثار تاریخی و پیشنهاد چگونگی این حفاظت درمقیاس مردمی بوده و با توجه به اینکه این شرکت خود نیز یکی از دست اندرکاران این امر خطیر میباشد ، لذا در اولویت بندی برنامه ها بطور تعیین بحث حفظ آثار و ترویج فرهنگ نگهداری از آن بعنوان سندی از پیشینه تاریخی این شهرستان در مرحله نخست قرارمیگیرد که لازم بنظر میرسد که باید انگیزه حفظ  و نگهداری آثار که عمدتاً به عهده خود مردم میباشد تقویت گردد و جایگزین مناسب وراه حل های کارآمدتری بجای اعمال محدودیت های لحاظ گردد که این شرکت خود را موظف به آن نگرش می داند . در حال حاضر این شرکت ضمن انجام و پیگیری فعالیت های مربوطه وفوق الذکر به دنبال مطالعه موقعیت سنجی در بافت فرسوده این شهرستان میباشد که امید آن می رود که این مجموعه بتواند طلایه دار ترویج سلامت بافت فرسوده در این شهرستان باشد .

 
به وب‌سايت اطلاع‌رساني شركت عمران و مسكن سازان استان يزد خوش آمديد.


مقالات
معرفی شرکتهای عمرانی
جستجو در سایت
آمار سایت
 » شروع سایت: فروردین 1385
 » خبر ثبت شده: 778 مورد
 » مقاله ثبت شده: 51 مورد
 » در حال بازدید: 3 نفر
 » بیشترین بازدید همزمان: 463 نفر
 » بازدید امروز: 85 مرتبه
 » بازدید دیروز: 140 مرتبه
 » کل بازدید: 2431022 مرتبه
 » میانگین: 428 بازدید در روز

پروژه هاي مسكن سازان

  • مجموعه مسکونی هزار درخت

  • خانه عطائیان

  • مرمت و احیاء خانه پهلوان حسینی

  • سرای درج (تیمچه چاووش)

  • مجموعه تجاری کوثر (رسولیان)

  • ساختمان تجاري- فرهنگي ياسپيرين

  • خانه اولیاء